Általános szerződési feltételek

Hivatalos

Általános szerződési feltételek

1. Alapfogalmak:

1.1. Szolgáltató:az Utisugo.hu Kft. (székhely: 1115 Budapest, Ozorai u. 3.; telephely 1021 Budapest Hűvösvölgyi út 54.; adószám: 14925690-2-43; céget nyilvántartja: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság, cégjegyzékszám: 01-09-926317, képviseli: Pozsonyi György ügyvezető)

1.2. Szerződő Partner: A foglalási szolgáltatást megrendelő szálláshely üzemeltetője

1.3. Vendég: az a személy, aki a Szolgáltató rendszerén keresztül küld Ajánlatkérést vagy Foglalást a Szerződő Partner felé.

1.4. Ajánlatkérés: Vendég kötetlen érdeklődésének továbbítása, amely nem jár a Foglalás joghatásaival

1.5. Foglalás: Vendég utazási szándékát nyilvánítja ki azzal, hogy elfogadja a Foglalási feltételeket

1.6. Foglalási feltételek: A Szolgáltató Szerződő Partner által elfogadott feltételrendszere, vagy a Szerződő Partner által készített feltételrendszer, amelynek elfogadásával a Vendég a Foglalási feltételekben meghatározott módon kötve van jelentkezéséhez

2. A szolgáltatás rövid ismertetése


2.1. A Szolgáltató a tulajdonában lévő weboldalon meghirdeti a Szerződő Partner szálláshelyeit és szolgáltatásait, és online szállásfoglalást tesz lehetővé.

2.2. A Szolgáltató kétféle csatornát biztosít az érdeklődés továbbítására: az Ajánlatkérést és a Foglalást. Az Ajánlatkérésről/Foglalásról a Szolgáltató e-mailen keresztül értesíti a Szerződő Partner által üzemeltetett szálláshelyet. A Szerződő Partner által üzemeltetett szálláshely szintén e-mailen keresztül igazolja vissza a foglalásokat, vagy válaszolja meg az ajánlatkéréseket.

3. A Szerződő Partner vállalásai


3.1. A Szerződő Partner az Ajánlatkérésre/Foglalásra a lehető legrövidebb időn belül köteles Ajánlatot adni, aFoglalást visszaigazolni vagy szabad kapacitás hiányában elutasítani azt, ha rendelkezik 24 órás front office-szal. Amennyiben nincs állandó portaszolgálata, 1 munkanapon belül köteles Ajánlatot adni, aFoglalást visszaigazolni vagy szabad kapacitás hiányában elutasítani azt.

3.2. Ennek elmulasztása esetén a szerződés azonnali hatályú felmondására válik jogosulttá.

3.3. Amennyiben a Szerződő Partner fent megjelölt időn belül nem válaszol, akkor a Szolgáltató ismételten e-mailen keresztül megküldi az Ajánlatkérést/Foglalást. Amennyiben Szolgáltató ellenőrzése során úgy találjuk, hogy erre az ismételt kérésre sem érkezik válasz az ismételt küldést követő 1 órán belül, akkor a Szerződő Partner kötbért köteles fizetni, melynek összege a meg nem válaszolt Ajánlatkérés/Foglalás jutaléka.


Szerződő Partner ajánlatának a kiajánlást követő 48 órában érvényben kell maradnia, amennyiben a Vendég ez idő alatt foglalását véglegesíti, Szerződő Partner köteles elszállásolni a vendéget, akkor is, ha közben már elfogytak szabad helyei.

Amennyiben a Vendég olyan időszakra kér visszaigazolást, amelyre Szerződő partner ajánlatot ad, majd telt házra hivatkozva 24 órán belül elutasít, Szolgáltató elmaradt haszon címen kötbér számlát állít ki Szerződő Partner számára.

3.4. A szerződés megkötése után a Szerződő Partner biztosítja a megjelenéshez szükséges adatokat (szöveges bemutatkozás, képek, árlista és csomagajánlatok). A Szerződő Partner biztosítja, hogy a Szolgáltatónak a szállás minőségéről és feltételeiről átadott információk teljesek és a valóságnak megfelelnek.

3.5. Bármiféle, a szálláshely megjelenésével kapcsolatos változásról a Szerződő Partnernek a Szolgáltatót haladéktalanul értesítenie kell, annak érdekében, hogy a weboldalon megjelenő adatok a valóságnak megfeleljenek.

3.6. A Szerződő Partner köteles az általa már visszaigazolt Foglalást teljesíteni. Amennyiben valamilyen okból ezt nem tudja megtenni, köteles a Vendéget minimum azonos értékű, de akár magasabb színvonalú szállással és szolgáltatással kárpótolni.

3.7. A Szerződő Partner Foglalás esetén minden esetben köteles megküldeni a lemondási feltételeket a Vendégnek. Ennek hiányában elfogadja, hogy a Szolgáltató által küldött általános lemondási feltételek lépnek érvénybe.

3.8. Egy Foglalás lemondásáról, amennyiben az nem a Szolgáltató által üzemeltetett foglalási rendszeren keresztül történik, vagy „no show” esetén a Szerződő Partner által üzemeltetett szálláshely köteles a Szolgáltatót 1 munkanapon belül értesíteni, ellenkező esetben a Foglalást az elszámolás tekintetében megvalósultnak kell tekinteni.

3.9. Jelen szerződés aláírásával Szerződő Partner kötelezettséget vállal, hogy amennyiben valamely Vendég a Szolgáltató által nyújtott, jelen szerződésben meghatározott szolgáltatás keretében jelzi érdeklődését, a Szerződő Partner semmilyen módon nem veszi fel a kapcsolatot közvetlenül a Vendéggel. Ennek megfelelően a válasz e-mail nem tartalmazhat olyan adatot, csatolt fájlt, amely alapján Vendég a Szolgáltató megkerülésével vehetné fel a kapcsolatot Szerződő Partnerrel. Így különösen nem továbbítható:

 • Szerződő Partner közvetlen telefonszáma
 • e-mail címe
 • közösségi oldal címe
 • valamint webcíme.

3.10. Amennyiben a Szolgáltató ellenőrzése során észleli, hogy a Szerződő Partner 3.9 pontban szereplő kötelezettségeit megszegi, Ajánlatkérésenként/Foglalásonként az adott ajánlatkérés/foglalás jutalékát, de minimum 10.000 Ft kötbért köteles fizetni.

3.11. A Szerződő Partner köteles a Szolgáltatót tájékoztatni bármilyen, a szolgáltatást akadályozó tényezőről, mint pl.:

 • szobakapacitás jelentős csökkenése
 • internet csatlakozás meghibásodása
 • levelezési problémák

4. A Szolgáltató vállalásai


4.1. Szolgáltató biztosítja, hogy a szállás minőségéről és feltételeiről, valamint a mindenkori tarifákról szóló, a Szerződő Partner által átadott információkat és tudnivalókat minden esetben hitelesen teszi közzé weboldalán.

4.2. A feltöltést Szolgáltató saját dolgozóival, kapacitásainak függvényében végzi el, azaz a Szerződő Partner által megküldött adatok feltöltési idejére garanciákat nem vállal.

4.3. A Szolgáltató gondoskodik arról, hogy a Szerződő Partner által üzemeltetett szálláshely a szállásfoglalási tesztek elvégzése után, a szerződés érvényességi ideje alatt a Szolgáltató rendszerén keresztül elérhető és foglalható legyen.

4.4. A Szolgáltató biztosítja a Szerződő Partner által megküldött információk (szöveg, árak, csomagok, képek) megjelenítését, de jogosult ezeket a szolgáltatás javítása céljából, indokolt esetben korlátozni.

4.5. Szolgáltató tájékoztatja a Szerződő Partnert a szolgáltatásában bekövetkező bármilyen változásról, mint pl.:

 • Rendelkezésre állási problémák
 • Feltétel rendszerek változása

4.6. Szolgáltató biztosítja az Ajánlatkérést:

4.6.1. Az Ajánlatkérés kötetlen érdeklődés továbbítását jelenti, amely Vendéget a továbbiakban nem köti, a Szerződő Partnert is csak az egy munkanapon belüli válaszadásra kötelezi

4.6.2. A Szolgáltató jogosult az egy munkanapon belül meg nem válaszolt Ajánlatkéréseket lemondani, illetve más Szerződő Partnerek felé továbbítani.

4.6.3. A Vendég által a Szolgáltatónak küldött és általa a Szerződő Partner felé továbbított Ajánlatkérés minden esetben tartalmazza a Vendég által megadott nevet és az Ajánlatkéréshez kapcsolódó további adatokat (érkezés és távozás dátuma, személyek száma, szobák száma, egyéb szolgáltatások).

4.6.4. A Szerződő Partnernek a Szolgáltató által a Vendég felé továbbított válasza tartalmazza a Foglalás megvalósulásához szükséges adatokat (árak, érkezés és távozás dátuma, személyek száma, szobák száma, egyéb szolgáltatások, lemondási feltételek).

4.6.5. A Szerződő Partner válaszát a Szolgáltató azonnal továbbítja a Vendég felé.

4.7. Szolgáltató biztosítja a Foglalás lehetőségét:

4.7.1. A Vendég által a Szolgáltatónak küldött és általa a Szerződő Partner felé továbbított Foglalásnak minden esetben tartalmaznia kell:

 • a vendég nevét
 • az érkezés és távozás dátumát
 • személyek számát
 • szobák számát
 • egyéb szolgáltatások igénylését
 • a Foglaláshoz kapcsolódó egyéb adatokat

4.7.2. A Szerződő Partner által a Szolgáltatónak küldött és általa a Vendég felé továbbított Foglalási Visszaigazolásnak minden esetben tartalmaznia kell:

 • az elfogadás (vagy elutasítás) tényét
 • a vendég nevét
 • az érkezés és távozás dátumát
 • személyek számát
 • szobák számát
 • az igényelt szolgáltatás árat
 • egyéb szolgáltatásokat
 • lemondási feltételeket
 • a Szerződő Partnernek Foglalás esetén, legkorábban az érkezés előtt egy nappal, jogában áll a Vendég egyéb adatait is bekérni a Szolgáltatótól, amennyiben ezek az adatok a Szolgáltató rendelkezésére állnak.

4.7.3. A Szerződő Partner által küldött visszaigazolást a Szolgáltató azonnal továbbítja a Vendég felé.

4.7.4. A Szolgáltató részéről jutalékkötelesnek minősül a Foglalás abban az esetben is, ha a Szerződő Partner a 3.3 pontban leírt figyelmezető emailre sem válaszol.

4.7.5. A Szolgáltató által üzemeltetett foglalási rendszer használati feltételei tartalmazzák, hogy a Vendég kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Ajánlatkérésnél/Foglalásnál megadott személyes adatait Szolgáltató a Szerződő Partner felé továbbítsa. Szolgáltató honlapjának felhasználási feltételei megfelelnek az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek.

5. A szolgáltatások Vendég általi lemondása és költsége


5.1. A Szerződő Partner saját Foglalási feltételeit csatolhatja a Szolgáltató által közvetített Foglalásokhoz, vagy ennek hiányában automatikusan elfogadja a Szolgáltató által közzétett általános lemondási feltételeket.

5.2. Amennyiben a Vendég a Foglalást a Foglalási feltételeknek megfelelően mondja le, illetve meg nem érkezés, "no show" esetén a Szerződő Partner köteles erről a Szolgáltatót egy munkanapon belül értesíteni. Ebben az esetben a Foglalás után a Szolgáltató jutalékot nem számít fel.

5.3. A szolgáltatások lemondása miatt a Szerződő Partner által érvényesített kötbér minden esetben a Vendéget terheli.

5.4. A Vendég által a szolgáltatás lemondásából fakadó, "no show" esetéből vagy egyéb más okból eredő összes kárért Szolgáltató nem felel, az ilyen igényt a Szerződő Partner közvetlenül érvényesíti a Vendéggel szemben.

6. Szálláshely árak


6.1. A Szolgáltató a tulajdonában lévő weboldalon bármilyen meghirdetett szolgáltatás esetében a Szerződő Partner mindenkori, egyéni árlistájában szereplő bruttó, végfogyasztói árakat alkalmazza.

6.2. A Szerződő Partner nem adhat meg magasabb árakat, valamint nem alkalmazhat drágább csomagajánlatokat a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalon, mint saját szálláshelyének weboldalán, illetve más hasonló értékesítési csatornán. Szolgáltató jogosult megjeleníteni Szerződő Partner minden forgalomban lévő csomagajánlatát.

7. Fizetési ütemezés


7.1. A Szolgáltatót az általa közvetített Foglalások után az Utisugo.hu online foglalási rendszer szerződésben meghatározott jutalék illeti meg, függetlenül a fizetés módjától és a fizetési eszköztől.

7.2. Szabályos lemondás és "no show" esetén Szolgáltatót jutalék nem illeti meg.

7.3. A jutalék elszámolása a Szerződő Partner adott szálláshelyén realizált tárgyhavi forgalom utáni elszámolás alapján, a Szolgáltató által küldött számla szerint történik.

7.4. Az elszámolás módja: a Szolgáltató minden hónap 12. napjáig email formában megküldi a Szerződő Partnernek az előző hónapra vonatkozó Ajánlatkérések/Foglalások listáját. A Szerződő Partner legkésőbb a hónap 15. napjáig köteles írásban a megvalósult megrendelésekhez kapcsolódó Vendégek nevét visszaigazolni, melyben fel kell tüntetnie a nettó jutalékalapot, nettó jutalék összegét, valamint a teljes fizetendő nettó jutalék összegét.

7.5. Ha az adott hónapban a havi jutalék nem éri el a nettó 10.000 Ft értéket, abban a hónapban az összeg nem kerül kiszámlázásra. Kiszámlázásra akkor kerül, ha a havi kumulált összegek meghaladják a nettó 10.000 Ft-ot, de legkésőbb az aktuális év december 31-ig vagy a szerződés felmondása esetén.

7.6. Amennyiben nem érkezik meg a jutalékegyeztető a fent megjelölt időpontig, akkor a Szolgáltató elkészíti a vélelmezett összesítést, melynek díja 5.000 Ft+Áfa, ami a vélelmezett jutalékkal együtt kerül kiszámlázásra.

7.7. A Szerződő Partner ebben az esetben köteles elfogadni a Szolgáltató elszámolását és kiegyenlíteni a megállapított díjat az összesítés elkészítésének díjával együtt, a megjelölt határidő lejártáig.

7.8. Szerződő Partner és Szolgáltató megállapodnak, hogy egy időszaknak a ténylegesen igénybevett szállodai szolgáltatás kezdő és befejező időpontja közötti időtartamot tekintik. A 2007. évi CCXXVII. (ÁFA tv.) 58 §-a alapján a Szerződő Partner és a Szolgáltató - a hivatkozott törvény rendelkezései szerint - megállapodnak, hogy teljesítési időpontnak a vendég által igénybevett szállodai szolgáltatás első napját - a vendég érkezési napját - tekintik, áfa tv. szerint a számlán szereplő teljesítési időpont a fizetési határidővel egyezik meg.

7.9. A jutalék akkor is jár, ha a Vendég más néven pl.: családnevén jelentkezett be a szálláshelyre, de a Foglalás vagy a foglaló személye egyértelműen beazonosítható. Jutalékot köteles fizetni a Szerződő Partner azok után a személyek vagy újabb szobák után is, amelyekkel a Foglalás a szálláshely elfoglalásáig kiegészül. Abban az esetben is jár a jutalék, ha későbbiekben módosult az utazás dátuma.

7.10. Szerződő Partner vállalja, hogy a jutalékot abban az esetben is megfizeti Szolgáltató részére, ha nem egyértelmű, hogy a Vendég a Szolgáltató honlapja alapján vagy más módon kezdeményezte a Foglalást, de a Vendéget a Szolgáltató kiközvetítette a Szerződő Partner felé.

7.11. Szerződő Partner tudomásul veszi, hogy Szolgáltató jogosult az Ajánlatkérések/Foglalások véletlenszerű ellenőrzésére.

8. Szellemi termék tulajdonjoga


8.1. A Szolgáltató által készített, a Szerződő Partnert bemutató internetes anyag a Szolgáltató tulajdonát képezi, bárminemű felhasználása csak a Szolgáltató írásbeli engedélyének birtokában lehetséges.

8.2. A portállal és annak adatbázisával kapcsolatos jogok kizárólag a Szolgáltatót illetik. A Szolgáltató tulajdonát képezi a portál szervezésével és működtetésével kapcsolatos know-how. Know-how alatt értjük a portállal kapcsolatos küllemi, keresési, ajánlási és foglalási stratégiák használatát.

9. Felelősség


9.1. A Szolgáltató a foglalások teljesülése tekintetében nem tartozik a Szerződő Partner felé semmilyen felelősséggel: amennyiben a Szerződő Partner úgy ítéli meg, hogy számára nem érkezett elég megrendelés, ezen a címen semmilyen kárpótlás nem illeti meg, valamint ez nem minősül szerződésszegésnek.

9.2. A Szolgáltató nem felel a Szerződő Partner által megadott adatok hitelességéért, hiányos adatokért vagy nem piacképes szolgáltatásaiért.

9.3. A szolgáltatások igénybevétele során a Vendégnek okozott kár esetén a Ptk. szabályait kell megfelelően alkalmazni. A Vendég és Szolgáltató között szerződés nem jön létre, csak a Vendég és Szerződő Partner között. Szolgáltató kizárja a felelősségét bármely, a Szerződő Partner által nyújtott szolgáltatással összefüggésben a Vendéget ért kár tekintetében.

9.4. A Vendég által okozott kárért a Szolgáltató nem felel, az ilyen igényt a Szerződő Partner vagy a szálláshely közvetlenül érvényesíti a vendéggel szemben, amelyhez Szolgáltató segítséget biztosít.

10. A megállapodás érvényessége, módosítása, felmondása


10.1. Jelen Szerződés a Szerződő Partner aláírásával lép érvénybe és határozatlan időtartamra köttetik. A megállapodás a foglalási rendszer bekapcsolása és a rendszer betanítása után (ahol az általános esetek kezelését a Szolgáltató bemutatja a Szerződő Partnernek), a Szerződő Partner szolgáltatásainak a Szolgáltató weboldalán történő meghirdetésétől lép hatályba.

10.2. A Felek megegyezése esetén jelen szerződés, írásban bármikor módosítható, illetve felmondható.

10.3. Felmondásra mindkét félnek indoklás nélkül joga van, 3 munkanapos felmondási határidővel.

10.4. Felek megállapodnak abban, hogy bármelyik fél szerződésszegése esetén jelen szerződés azonnali hatállyal írásban bármikor felmondható.

10.5. A Felek bármely felmondás esetén egymással elszámolnak, és a Szolgáltató töröl minden - de csak Szerződő Partnerrel kapcsolatos - adatot, kivéve a már teljesült megrendelésekre vonatkozó információkat. A törlés nem vonatkozik a korábbi foglalások Vendégeire és azok foglalási adataira.

10.6. A jelen szerződés mellékletei nem tartalmazhatnak olyan feltételeket, amelyek ellentétesek a jelen szerződésben megállapodott feltételekkel.

11. Titoktartás


11.1. A jelen megállapodás alkalmazása során bizalmas információnak minősül minden, az alábbi 11.2 pontban írt céllal kapcsolatban átadott információ, ideértve, de nem kizárólag valamelyik Fél pénzügyeire, marketingterveire, üzleti lehetőségeire, kutató és fejlesztő munkájára, know-how-jára és a piaci bevezetés előtt álló termékeire vonatkozó információ.

11.2. A Felek az átadott bizalmas információt kizárólag a jelen megállapodásban meghatározott jogok gyakorlása, illetőleg kötelezettségek teljesítése céljából használhatják.

11.3. A Felek harmadik személyek számára a bizalmas információt nem adhatják át, kivéve azon alkalmazottaikat és megbízottjaikat, akiknek kizárólag a fenti 11.2 pontban meghatározott cél elérése érdekében van szüksége a bizalmas információhoz való hozzáférésre, illetőleg annak megismerésére. A bizalmas információnak az itt meghatározott alkalmazottak vagy megbízottak részére való feltárása is csak azt követően történhet meg, hogy a bizalmas információt megszerző Fél az adott alkalmazottal vagy megbízottal a jelen fejezetben írottakkal egyezően szigorú titoktartási feltételekkel titoktartási megállapodást kötött a jogosulatlan felhasználás vagy átadás elkerülése érdekében.

11.4. A Felek kötelesek a Vendég adatainak maximális biztonsággal történő kezelésére, valamint a személyiségi jogok tiszteletben tartására.

11.5. A Felek a titoktartási kötelezettség megszegésével okozott károkért teljes kártérítési felelősséggel tartoznak.

12. Vegyes rendelkezések


12.1. A Szerződő Partner köteles a Szerződésben nyilvántartott bármely adatában bekövetkezett valamennyi változást Szolgáltató részére maximum 5 munkanapon belül bejelenteni.

12.2. Szerződő Felek egyező akarattal állapítják meg azt is, hogy a jelen szerződés a létrejöttével egyidejűleg hatályon kívül helyezi a Szerződő Felek minden egyéb korábbi, akár szóbeli, akár írásbeli - a jelen szerződés tartalmára vonatkozó - megállapodását.

12.3. Ha vitás kérdés merül fel a jelen szerződés bármely rendelkezésének az értelmezésével, alkalmazásával vagy a felmondási okkal kapcsolatban, bármelyik fél írásban kérheti, hogy a Felek a kéréstől számított tíz (10) munkanapon belül megbeszélést tartsanak és próbálják rendezni a vitás kérdéseket illetékes vezetőik tárgyalásai útján. Az egyeztetéseken döntési jogkörrel rendelkező személyek vesznek részt, akik jóhiszeműen tárgyalnak a vitás kérdések megoldása érdekében, mielőtt más rendelkezésre álló jogorvoslatot vennének igénybe.

12.4. Szerződő Felek a jelen szerződésből származó jogvitáik elbírálására - a pertárgy értékétől függően - a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

12.5. E szerződésben és mellékleteiben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. általános és a vállalkozásra vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

12.6. Szolgáltató jogosult az Általános Szerződési Feltételeket - a jogszabályi rendelkezések betartásával - szükség esetén egyoldalúan módosítani, Szerződő Partner egyidejű, írásbeli értesítése mellett.

13. Szerződő Partner kijelenti, hogy


13.1. A jelen szerződést képviseletre jogosult tette közzé, és a képviselő képviseleti joga nem esik olyan korlátozás alá, mely a jelen szerződés közzétételét, a Szerződő Partner képviseletében való jognyilatkozat-tételnek bármilyen módon akadályát jelentené.

13.2. A jelen szerződés megkötése és teljesítése nem eredményezi más, harmadik féllel kötött megállapodásaik megszegését.